prostokąty1 Referencje

WARSZAWA ZACHODNIA – modernizacja stacji kolejowej


Jej dobowa przepustowość to około 1 000 pociągów pasażerskich, aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieznych krajowych i międzynarodowych oraz towarowych. Ponad 60 000 osób korzystających codziennie z tej stacji, których liczba wg prognoz do 2030 roku osiągnie poziom 120 000. Prace realizowane są w ramach projektu Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.

Producent betonu, przedsiębiorstwo Budokrusz S.A. we współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Budimex S.A. dostarcza na inwestycję betony mostowe, które stanowią około 90% zamówienia oraz betony zwykłe i mieszanki cementowe. Łącznie zostanie dostarczone ok. 120 000 m3 betonu. Zakończenie prac planowane jest na II połowę 2023 roku.