prostokąty1 Produkty

Beton wodoszczelny mostowy


Beton mostowy jako beton towarowy musi być wyjątkowo odporny ze względu na mnogość zagrażających mu czynników. Dlatego też producent betonu BUDOKRUSZ, tworząc beton mrozoodporny i wodoszczelny w konkurencyjnej cenie, przykłada szczególną wagę do składu i specyfikacji mieszanek, by zapewnić pożądaną trwałość przez wiele lat. Zapewniamy, że beton mostowy spełniający wszystkie wymagania, dostępny w dobrej cenie w BUDOKRUSZ to 100% gwarancja bezpieczeństwa użytkowników dróg i mostów.

Beton mostowy – zastosowanie

Beton mostowy, jako beton wodoszczelny i mrozoodporny, wbudowywany jest w rozmaite konstrukcje inżynierskie, takie jak:

 • mosty,
 • wiadukty,
 • tunele,
 • estakady,
 • kładki pieszojezdne,
 • przejścia podziemne i naziemne,
 • konstrukcje oporowe.


Beton mostowy narażony na szczególne warunki

W budownictwie mostowym zastosowanie ma przede wszystkim beton mrozoodporny, który w BUDOKRUSZ kupisz w dobrej cenie. Beton mostowy powinien być odporny na:

 • mróz i sól stosowaną w celu likwidacji oblodzenia na drogach,
 • korozję,
 • ścieranie,
 • zginanie,
 • duży nacisk i masę przejeżdżających samochodów,
 • zmienne temperatury – zarówno w rytmie dobowym, jak i rocznym,
 • powstawanie kolein i dziur,
 • dużą ilość wody, w tym wody pod ciśnieniem oraz zalanie.

Istotna jest zarówno klasa ekspozycji, konsystencji, jak i odporności na ściskanie – dlatego też jako beton na mosty wykorzystuje się klasę betonu określaną wg normy europejskiej jako C30/37. W szczególnych miejscach wymagana jest klasa C35/45, a w przypadku konstrukcji elementów sprężanych nawet C45/50 lub C50/60.

Beton wodoszczelny w dobrej cenie – skład

Beton mostowy, mrozoodporny i wodoszczelny, to beton towarowy, który musi mieć odpowiedni skład zapewniający wymagania określone prawem. Wszystko po to, by spełniał swoją funkcję przez wiele lat. Dlatego też na beton na mosty składają się:

 • cementy portlandzkie o wysokiej odporności na agresję siarczanową,
 • piasek,
 • kruszywa łamane – granitowe i bazaltowe wykazujące określone parametry mrozoodporności, nasiąkliwości i wodoszczelności,
 • domieszki upłynniające i napowietrzające, zwłaszcza w konstrukcjach narażonych na działanie mrozu i środków odladzających,
 • domieszki, które opóźniają wiązanie – w przypadku gdy beton kładziony jest w wysokich temperaturach lub ze względu na długi czas transportu,
 • woda.

Beton mostowy – wymagania

Produkowany przez nas beton wodoszczelny i mrozoodporny na mosty w konkurencyjnej cenie spełnia wszelkie wymagania, dlatego charakteryzuje się:

 • stosunkiem w/c (wody do cementu) – poniżej 0,5,
 • mrozoodpornością (min. F150),
 • zawartością powietrza w mieszance pomiędzy 3,5 a 6,5%,
 • wodoszczelnością (min. W8),
 • nasiąkliwością poniżej 5%,
 • wytrzymałością na ściskanie powyżej 30 MPa.

Wytwarzając beton do stosowania w budownictwie mostowym, bierzemy pod uwagę wymagania, które stawia indywidualny projekt, m.in. czas transportu mieszanki, specyfikę robót, sposób układania mieszanki. Kupując u nas beton towarowy, w tym beton mrozoodporny i wodoszczelny czy beton zwykły w korzystnej cenie, stawiasz na profesjonalne rozwiązania na drogach, mostach czy wiaduktach. Zapraszamy do kontaktu.

Polecamy również nasz beton posadzkowy oraz płyty betonowe.