prostokąty1 Referencje

OBWODNICA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO


Powstaje obwodnica Grodziska Mazowieckiego, która połączy węzeł Grodzisk Mazowiecki na autostradzie A2 z miejscowością Kałęczyn. Trasa została zaprojektowana jako jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu i obustronnym poboczem. Na jej odcinku powstaną trzy obiekty mostowe o konstrukcjach monolitycznych, w tym most na rzece Mrowna oraz wiadukt drogowy nad linią kolejową 447. Łączna długość budowanej trasy wyniesie 7,5 km a całość inwestycji obejmuje również budowę dróg serwisowych, ścieżek rowerowych oraz pięciu skrzyżowań (w tym trzy typu rondo).

Prace realizowane są przez spółkę STRABAG na podstawie umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg w Warszawie.

Budokrusz S.A., jako wiodący producent betonudostarcza na tę ważną dla regionu inwestycję beton mostowybeton zwykły, podsypki cementowo-piaskowe oraz mieszanki cementowe w docelowej ilości ok. 16 000m3. Dodatkowo na podbudowy wykorzystane zostanie około 500 000 ton piachu pochodzącego z własnej kopalni.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.