prostokąty1 Produkty

Beton zwykły


Szukasz betonu idealnego do budowy domu? W tej roli znakomicie sprawdzi się tzw. beton zwykły, który oferuje w dobrej cenie producent betonu BUDOKRUSZ dla Klientów z Warszawy i województwa mazowieckiego. Kiedy stosuje się beton zwykły z kruszywa naturalnego i jakie właściwości wykazuje?

Czym jest beton?

Beton to połączenie cementu, kruszywa – piasku i/lub żwiru – wody i domieszek uplastyczniających. Zastosowanie określonych proporcji sprawia, że w wersji finalnej uzyskujemy różne klasy wytrzymałości dla wyprodukowanych mieszanek betonowych. Mieszanki betonowe po wbudowaniu w element konstrukcyjny twardnieją i stają się betonem – potoczna nazwa „Beton towarowy”.

Zamawiając mieszankę betonową, należy określić wszystkie możliwe parametry i właściwości, które chcemy uzyskać dla gotowego wyrobu betonowego:1. Klasa wytrzymałości:

 • C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10,
 • C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15,
 • C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20,
 • C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25,
 • C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30,
 • C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37,
 • C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45,
 • C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50,
 • C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55,
 • C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60,
 • C55/67,
 • C60/75,
 • C70/85,
 • C80/95,
 • C90/105,
 • C100/115.

2. Klasy konsystencji:

Klasa

Opad stożka (mm)

Klasa

Czas według Ve-be

S1 10 do 40 V0* 31
S2 50 do 90 V1 30 do 21
S3 100 do 150 V2 20 do 11
S4 160-210 V3 10 do 6
S5* 220 V4* 5 do 3

Klasa

Stopień zagęszczalności

Klasa

Średnica rozpływu (mm)

F1* 340
C0 1,46 F2 350 do 410
C1 1,45 do 1,26 F3 420 do 480
C2 1,25 do 1,11 F4 490 do 550
C3 1,10 do 1,04 F5 560 do 620
C4** 1,04 F6* 630
* metoda niezalecana przy danej wartości

** stosuje się tylko do betonów lekkich

3. Klasy ekspozycji:

Oznaczenie Opis środowiska Przykłady występowania klas ekspozycji
klasy
1. Brak ryzyka korozji lub agresji środowiska
X0 beton niezbrojony i niezawierający innych elementów metalowych we wszystkich środowiskach z wyjątkiem przypadków występowania zamrażania i odmrażania, ścierania lub agresji chemicznej beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza
2. Korozja wywołana karbonizacją
XC1 suche lub stale mokre beton wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza,
beton stale zanurzony w wodzie
XC2 mokre, sporadycznie suche powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą,
niektóre fundamenty
XC3 umiarkowanie wilgotne beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza,
betony na zewnątrz osłonięte przed deszczem
XC4 cyklicznie mokre i suche powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie ekspozycji XC2
3. Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
XD1 umiarkowanie wilgotne powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza,
płyty parkingów – spód
XD2 mokre, sporadycznie suche baseny,
baseny narażone na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki
XD3 cyklicznie mokre i suche elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki,
nawierzchnie dróg,
płyty parkingów – wierzch
4. Korozja wywołana chlorkami z wody morskiej
XS1 narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu
XS2 stałe zanurzenie elementy budowli morskiej
XS3 strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli elementy budowli morskich
5. Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania z lub
bez środków odladzających
XF1 umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
XF2 umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza
płyty parkingów – spód
XF3 silnie nasycone wodą bez środków odladzających poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
XF4 silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających
powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie
strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie
płyty parkingów – wierzch
6. Korozja wywołana chlorkami z wody morskiej
XA1 środowisko chemiczne mało agresywne grunty naturalne i woda gruntowa
XA2 środowisko chemiczne średnio agresywne grunty naturalne i woda gruntowa
XA3 środowisko chemiczne silnie agresywne grunty naturalne i woda gruntowa

 

4. Dodatkowe właściwości:

 • nasiąkliwość – zdolność do wchłaniania wody przez dany materiał, maksymalne nasycenie wodą danego materiału;
 • wodoszczelność – zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności: W2, W4, W6, W8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody.

Dodatkowo możemy określić ciężar objętościowy betonu, który według obowiązującej normy europejskiej (PN-EN 206-1) ma gęstość w stanie suchym wynoszącą:

 • od 2000 do 2200 kg/m3; wykonany z cementu oraz kruszyw porowatych (np. keramzytu)
 • od 2200 do 2600 kg/m3; wykonany z cementu i kruszyw naturalnych i łamanych (piasku oraz żwiru, kamienia bazaltowego).

Skład betonu zwykłego

Co wchodzi w skład betonu zwykłego z kruszywa naturalnego? Przede wszystkim:

 • cementy hutnicze, portlandzkie i portlandzkie mieszane o wytrzymałości 32,5; 42,5 oraz 52,5,
 • kruszywa naturalne – piasek, żwir, kamień bazaltowy, grys, granit,
 • dodatki, na przykład popiół, krzemionka,
 • rozmaite dodatki chemiczne, dzięki którym można zmodyfikować właściwości mieszanki, np. elastyczność, upłynnienie, opóźnienie i przyspieszenie wiązania mieszanki,
 • woda o określonej jakości (nie może być to woda zanieczyszczona, mineralna ani deszczowa).

Zastosowanie betonu zwykłego

Beton towarowy zwykły jest powszechnie stosowany niemal na każdej budowie zarówno dużej wieżowce jak i małej domki jednorodzinne. Można go wykorzystać również, gdy specyfikacja budynku nie stawia żadnych dodatkowych wymagań. Beton zwykły z kruszywa naturalnego możemy podzielić na przeznaczony do:

 • zastosowań konstrukcyjnych,
 • zastosowań niekonstrukcyjnych (podkładowy).

Beton zwykły konstrukcyjny wykorzystuje się do budowy elementów nośnych budynków, takich jak:

 • fundamenty (fundamenty masywne i konstrukcje pod wodą),
 • ściany, belki,
 • stropy, schody.

Nasza betoniarnia dla Klientów z Warszawy i województwa mazowieckiego oferuje beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych z dostawą o następujących klasach wytrzymałości na ścieranie: od C8/10 do C60/75.

Beton niekonstrukcyjny wykorzystywany jest do wyrównywania podłoża pod posadzki, nawierzchnie oraz fundamenty. Można go zastosować również jako podkład pod ławy fundamentowe, kostkę brukową, krawężniki drogowe. W naszej ofercie znajduje się beton o wytrzymałości określanej dla tych prac np. C8/10 lub C12/15.

Dodatkowo możemy wyprodukować wszelkiego rodzaju mieszanki zalecane do podbudowy pod kostkę brukową lub inne zastosowania:

 • podsypka cementowo-piaskowa o różnych proporcjach ilościowych cementu i piasku,
 • podsypka cementowo-piaskowa z dodatkiem kruszywa o różnych proporcjach ilościowych cementu,  piasku i kruszywa,
 • stabilizacje cementowe o różnych klasach wytrzymałości.

Popularność betonu zwykłego wynika z wielu właściwości

Beton zwykły jest niezwykle popularny ze względu na:

 • wydajność i elastyczność,
 • niską cenę w stosunku do elementów stalowych (słupy),
 • szerokie możliwości zastosowania,
 • wysoką wytrzymałość,
 • bardzo dobre właściwości izolacyjne.

Beton tylko z firmą BUDOKRUSZ

Jeśli szukasz firmy, która wyprodukuje certyfikowany beton o określonej klasie wytrzymałości, ekspozycji środowiskowej i konsystencji, zapraszamy do kontaktu. U nas można wybrać beton zwykły z kruszywa naturalnego w korzystnej cenie za m3 z dostawą na plac budowy. Posiadamy także beton towarowy, beton posadzkowy, nawierzchniowy beton mostowy, drogowy, wodoszczelny i betony specjalne opracowywane po otrzymaniu specyfikacji od zamawiającego jak również płyty betonowe.