prostokąty1 Referencje

WARSZAWA – BETON MOSTOWY NA REMONT WIADUKTU


Wiadukt wzdłuż ulicy Ostrobramskiej nad aleją Stanów Zjednoczonych, jest jednym z obiektów Trasy Łazienkowskiej łączącej obie strony miasta. Powstał w latach siedemdziesiątych a jego stan techniczny wymagał całkowitej modernizacji. Prace remontowe obejmują wymianę płyty pomostu wiaduktu, wymianę korpusu przyczółków, skrzydeł, ścian zaplecznych, podpór pośrednich oraz nowe urządzenia dylatacyjne, krawężniki, balustrady, bariery ochronne i system odprowadzani wód opadowych. To miejsce, to ważny punkt przesiadkowy dla mieszkańców. Inwestycja przewiduje również dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wykonanie stopni, spoczników oraz pochylni zgodnie z aktualnymi normami, wyremontowanie przystanków oraz nasadzenie nowej zieleni. Tak szeroki zakres prac ma na celu przywrócenie właściwości eksploatacyjnych.

Płyta mostowa ma długość 81 metrów, 19 metrów szerokości i 1 metr koryta a na jej wylanie zostanie wykorzystane około 1400 m3 betonu mostowego.

Producent betonu Budokrusz S.A. we współpracy z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym „Mosty” Sp. z o.o. Budownictwo S.k. od kwietnia 2020 dostarcza na inwestycję beton mostowy.