prostokąty1 KOLEKCJA ZABYTKOWEGO TABORU KOLEJOWEGO

Z miłości do kolei, oryginalne hobby właściciela firmy przyczynia się do ochrony polskiego dziedzictwa kolejowego. Ogrom prac konserwatorskich i renowacyjnych przeprowadzonych we własnych warsztatach sprawia, że zabytkowe parowozy wciąż zachwycają a w planach jest udostępnienie ich dla zwiedzających.

Kolekcja taboru kolejowego.


Na terenie naszej firmy, blisko głównego biura znajduje się ekspozycja zabytkowego taboru kolejowego. Prezentowane są trzy parowozy, normalnotorowy Ty45-2560 i dwie lokomotywy wąskotorowe Px48-3917 (na 1000 mm) oraz  Riesa, ex Cukrownia Klemensów nr 7 (na 600 mm). Dwa z nich tj. Ty45 i Px48 są własnością firmy Budokrusz S.A. Trzeci parowóz Riesa jest depozytem użyczonym od Stacji Muzeum.

Obok parowozów wąskotorowych stojących na torach zaaranżowany jest peron, na którym ustawiono charakterystyczne ławki, takie jak na stacjach kolejowych. Przy modelu Px48-3917 ustawiono semafor kształtowy. A model Riesa prezentowany jest na specjalnie pozyskanych lekkich szynach wąskotorowych. Parowozy Px48 i Ty45 ustawiono na torach zbudowanych z ciężkich szyn normalnotorowych, które pozyskano ze zlikwidowanej bocznicy, prowadzącej niegdyś do żwirowni w Sokółce. Ponadto tor z eksponatem normalnotorowym Px48 jest zakończony typowym dla PKP kozłem oporowym.

Model Ty45-2560 wyprodukowany został w 1950 roku w Chrzanowie na potrzeby górnictwa. Przez pierwsze 11 lat pracował w KWK Sosnowiec. Po czym został przeniesiony na koleje piaskowe, na początku do PMPPW Szczakowa a od 1973 roku do PMPPW Kotlarnia.  W 2017 roku parowóz został kupiony przez Budokrusz SA i przeprowadzono jego renowację.  Prace konserwatorskie były robione w warsztatach należących do firmy, stan parowozu jest wysoki, zbliżony do fabrycznego. Precyzyjnie zostało odtworzone wnętrze budki maszynisty.

Model Px48-3917 powstał w 1953 roku, również w Chrzaowie na zlecenie Zarządu Kolei Dojazdowych PKP. Pierwotnie był oznaczony Px48-1782 i był przeznaczony do pracy na torze 750 mm. I tak w latach 1954 – 1969 służył w WMD Krośniewice. W roku 1969 został przeznaczony do adaptacji na tory 1000 mm by docelowo zasilić tabor kolejowy Pomorskich KD. Wówczas też zostało zmienione jego oznaczenie na „3903” i tak służył aż do 1985 roku dla WMD Dobra Nowogradzka i WMD Ińsko, do momentu skreślenia z inwentaryzacji. Przedsiębiorstwo Interlok w 1992 roku zakupiło jego podwozie, które wykorzystało do zbudowania, nowego, przeznaczonego na eksport modelu. Dodatkowo używając do jego budowy kotła od parowozu Px49-1791. Finalnie ten egzemplarz trafił do Piaseczna i przez 13 lat pracował przy prowadzeniu pociągów turystycznych, na zachowanym fragmencie dawnej Grójeckiej KD.  Z powodu awarii kotła, w roku 2012 został wycofany ze służby.

Model Px48-3917 jest pierwszym w kolekcji parowozem. Dwukrotnie, w związku z lokalnymi wydarzeniami takimi jak  okrągła rocznica uruchomienia kolei w Grodzisku Mazowieckim i jubileusz miasta parowóz opuszczał swoje miejsce ekspozycji w Odrano-Woli.

Najnowszy i najmniejszy eksponat, będący depozytem ze Stacji Muzeum to Riesa, wyprodukowana w 1940 roku w Chrzanowie. Parowóz pracował w latach 1941 – 1971 w Cukrowni Klemensów a potem stał się jednym z pierwszych eksponatów warszawskiego Muzeum Kolejnictwa. W lutym 2024 został ustawiony na torze ekspozycyjnym a w planach są prace konserwatorskie.

W najbliższym czasie planowane jest udostępnienie eksponatów dla zwiedzających. Z racji na specyfikę produkcji oraz duży ruch kołowy na terenie zakładu, będzie to możliwe w jeden dzień w miesiącu, o czym będziemy informować.