prostokąty1 Produkty

Mieszanki cementowe


Jak wyrównać grunt, na którym będziemy kłaść kostkę brukową lub chodnik? W tym celu stosuje się podsypki cementowo-piaskowe oraz stabilizacje cementowe. Tego typu gotowe mieszanki cementowe, piaskowo-cementowe i mineralno-cementowe do budowy dróg stabilizują powierzchnię, a także pozwalają przenieść część obciążeń na grunt. Producent betonu BUDOKRUSZ przygotowuje na zamówienie mieszanki drogowo-budownicze, stosując odpowiednie proporcje. Korzystając z naszych usług, masz pewność, że wybierasz produkt, który zagwarantuje solidną podbudowę pod drogę czy chodnik w mieście lub podjazd przed domem. Naszym Klientom proponujemy mieszanki cementowe, takie jak:

 • mieszanki związane cementem,
 • stabilizacje cementowe,
 • podsypki cementowo-piaskowe.

Podsypki cementowo-piaskowe od BUDOKRUSZ

Podsypki w budownictwie drogowym, w tym podsypki cementowo-piaskowe, są przeznaczone do wykonywania warstw wyrównujących w robotach brukarskich. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążeń z warstwy ścieralnej na podbudowę stanowiącą warstwę konstrukcyjną nawierzchni. Podsypki stosowane są przy układaniu:

 • kostki brukowej,
 • płyt chodnikowych,
 • krawężników i obrzeży,
 • koryt odwadniających.

Naszym Klientom oferujemy podsypki cementowo-piaskowe 2 typów:

 • mieszanki z deklarowaną proporcją zmieszania objętościowego surowców np. 1:4 (co oznacza, że na jedną część cementu przypadają cztery części piasku); tworzymy mieszanki od 1:1 do 1:30;
 • mieszanki z deklarowaną zawartością cementu np. P200 (co oznacza, że w jednym metrze sześciennym podsypki zawarte jest 200 kg cementu); u nas kupisz podsypki ilościowe od P50 do P600.


Mieszanki i stabilizacje cementowe w dobrej cenie

W wytrówni betonu BUDOKRUSZ na zamówienie Klientów przygotowujemy także inne mieszanki drogowe, w tym mieszanki i stabilizacje cementowe w korzystnej cenie. Mieszanki przeznaczone są do wykonania podbudowy zasadniczej i pomocniczej  lub warstwy ulepszonego podłoża w budownictwie drogowym. Mogą być stosowane do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii od KR1 do KR6. Mieszanki cementowe i piaskowo-cementowe w różnych proporcjach produkujemy w naszych wytwórniach przez dokładne wymieszanie pisaków i/lub kruszyw oraz cementu. Ciągły pomiar wilgotności surowców pozwala uzyskać jednorodne mieszanki, co znacząco ułatwia ich wbudowanie i zagęszczenie.  Wszelkie czynności związane z wbudowaniem i zagęszczeniem stabilizacji cementowej powinny zostać zakończone przed rozpoczęciem procesów wiązania cementu. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą płyt betonowych.

Mieszanki związane cementem

Mieszanki związane cementem (tzw. CBGM) to rodzaj mieszanki związanej hydraulicznie stosowanej w budownictwie drogowym, powstającej poprzez wymieszanie specjalnie dobranego kruszywa o odpowiednim uziarnieniu oraz cementu. Przeznaczone są do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni sztywnych i podatnych w drogach o kategorii ruchu od KR1 do KR6. W zależności od wytrzymałości i uziarnienia beton towarowy może być przeznaczony do wykonania:

 • warstwy ulepszonego podłoża,
 • podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Zapraszamy do kontaktu!

Polecamy również nasz beton posadzkowy oraz beton zwykły.