prostokąty1 Referencje

WARSZAWA – PRZEBUDOWA WIADUKTÓW PRZY AGRYKOLI


Długość każdego z nich wynosi 392 m, a szerokość jezdni to 10,5m.  Są to dwie bliźniacze, żelbetowe konstrukcje płytowe w układzie ramowym.

Plany inwestycji zakładają rozbiórkę istniejących i budowę nowych, zgodnych ze współczesnymi standardami. Przewidziano między innymi nowe jezdnie, obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz nowoczesne oświetlenie.

Producent betonu BUDOKRUSZ S.A. dostarczy na tę inwestycję wykonawcy, firmie SKANSKA S.A.,  beton mostowy i beton kontraktorowy w łącznej ilości ok. 15 000 m3.