prostokąty1 Produkty

ZAPRAWY MURARSKIE


Nasza zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) przeznaczona jest do łączenia elementów w murach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, osłoniętych przed działaniem czynników zewnętrznych. Zaprawę można stosować do wykonywania tradycyjnych robót murarskich takich jak wznoszenie murów, słupów i ścian działowych z elementów murowych ceramicznych, wapienno - piaskowych oraz betonowych.

Zaprawy produkujemy ze starannie dobranych surowców w tym płukanego piasku kwarcowego, cementów oraz specjalnych domieszek napowietrzająco – opóźniających pozwalających na długi czas obróbki zaprawy. Odpowiednie napowietrzenie sprawia, że dostarczane przez nas zaprawy murarskie odznaczają się wysokim stopniem plastyczności i bardzo dobrą przyczepnością.

Zaprawa murarska powinna być stosowana zgodnie z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania spoin o grubości od 6 do 40 mm.

Nasza oferta typowych zapraw murarskich obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2016-12 

klasy wytrzymałości na ściskanie: M5; M10; M15; M20

czas zachowania właściwości roboczych: ≥ 36 godzin

wytrzymałość spoiny na ścinanie: 0,15 N/mm2

zawartość chlorków Cl: 0,10 %

absorpcja wody : < 0,6 kg/(m2 * min0,5)

reakcja na ogień: klasa A1

przepuszczalność pary wodnej μ: 15/35

współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry, mat (wartość tabelaryczna):  1,11 W/m * K

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującej Państwa zaprawy murarskiej – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.