prostokąty1 Produkty

BETON MOSTOWY


Beton przeznaczony do wykonywania konstrukcji obiektów inżynierskich w budownictwie komunikacyjnym np. mosty, wiadukty, kładki, przejścia nadziemne i podziemne itp. itd.  Z uwagi na równoczesne oddziaływanie wielu agresywnych czynników środowiskowych w trakcie całego okresu eksploatacji obiektów inżynierskich, podstawowym wymogiem dla tego typu konstrukcji jest ich trwałość. Mieszanki betonowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mostowym projektujemy z uwzględnieniem specjalnych wymagań w zakresie: mrozoodporność zwykłej i w warunkach dostępu środków odladzających, odporności na penetrację wody pod ciśnieniem, niskiej nasiąkliwości oraz odporności na agresję chemiczną. Do produkcji tego typu betonów najczęściej stosujemy cementy niskoalkaliczne o wysokiej odporności na siarczany oraz mrozoodporne kruszywa ze skał magmowych lub metamorficznych w tym grysy granitowe, bazaltowe, granodiorytowe, amfibolitowe, gnejs lub gabro. Równie ważnym elementem są prawidłowo dobrane domieszki uplastyczniająco – upłynniające odpowiadające za niski wskaźnik wodno – cementowy oraz domieszki napowietrzające, których zadaniem jest wprowadzenie mikro porów przecinających sieć kapilar w stwardniałym betonie dla podniesienia mrozoodporności betonu.

Nasza oferta betonów mostowych obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C25/30 do C50/60

klasy konsystencji: od S2 do S4

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

wodoszczelność: od W8 do W12

mrozoodporność: od F100 do F250 

nasiąkliwość: do 5%

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.