Dyrektor Handlowy ds. prefabrykatów betonowych

Artur Tytz
a.tytz@budokrusz.pl

Z-ca Dyrektora ds. prefabrykatów kanalizacyjnych

Ryszard Markowicz
r.markowicz@budokrusz.pl

Dział handlowy i marketingu – KANALIZACJA

Dział handlowy i marketingu - KANALIZACJA

Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Masz pytanie?