Dział handlowy i marketingu

Dyrektor Handlowy ds. Betonu i Kruszyw

Tomasz Ciechowicz
t.ciechowicz@budokrusz.pl

Z-ca Dyrektora Handlowego ds. Betonu i Kruszyw

Rafał Pawiński
r.pawinski@budokrusz.pl

Koordynator Handlowy ds. Betonu i Kruszyw

Konrad Grzywna
k.grzywna@budokrusz.pl

Koordynator Handlowy ds. Betonu i Kruszyw

Joanna Nowak-Malowaniec
j.nowak@budokrusz.pl

Dział handlowy i marketingu – BETON

Dział handlowy i marketingu - BETON

Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Masz pytanie?