prostokąty3 Kontakt

Centrala


Budokrusz S.A.
Odrano Wola ul. Osowiecka 47
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 518 518 518
e-mail: budokrusz@budokrusz.pl
NIP: 529-16-75-572
Współrzędne GPS:
N 52° 04′ 54,94″ E 20 ° 37′ 38,60″
Infolinia: 518 518 518
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 549985. Kapitał zakładowy 42 529 500 zł w całości wpłacony.
Nr BDO: 000049260CENTRALNE LABORATORIUM BETONU I KRUSZYW