prostokąty1 Produkty

MIESZANKI CEMENTOWE


MIESZANKI ZWIĄZANE CEMENTEM (wg WT5 2010 i PN-EN 14227-1:2013)

Mieszanki związane cementem (tzw. CBGM) to rodzaj mieszanki związanej hydraulicznie stosowanej w budownictwie drogowym, powstającej poprzez wymieszanie specjalnie dobranego kruszywa o odpowiednim uziarnieniu oraz cementu. Przeznaczone są do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni sztywnych i podatnych w drogach o kategorii ruchu od KR1 do KR6. W zależności od wytrzymałości i uziarnienia mogą być przeznaczone do wykonania:

- warstwy ulepszonego podłożą

- podbudowy pomocniczej

- podbudowy zasadniczej

Wszelkie czynności związane z wbudowaniem i zagęszczeniem mieszanki związanej cementem powinny zostać zakończone przed rozpoczęciem procesów wiązania cementu.

Nasza oferta typowych mieszanek związanych cementem (CBGM) obejmuje 

dokument odniesienia: WT5 oraz PN-EN 14227:2013

klasy wytrzymałości: C0; C1,5/2,0; C3/4; C5/6; C8/10; C12/15; C16/20; C20/25

uziarnienie: 0-31,5 mm; 0-22,4 mm; 0-16mm; 0-11,2mm; 0-8mm

wskaźnik mrozoodporności: ≥0,6 lub ≥0,7

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującej Państwa mieszanki cementowej – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

STABILIZACJE CEMENTOWE

Mieszanki przeznaczone są do wykonania podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej  lub warstwy ulepszonego podłoża w budownictwie drogowym. Mogą być stosowane do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii od KR1 do KR6. Mieszanki produkujemy w naszych wytwórniach przez dokładne wymieszanie pisaków i/lub kruszyw oraz cementu. Ciągły pomiar wilgotności surowców pozwala uzyskać jednorodne mieszanki, co znacząco ułatwia ich wbudowanie i zagęszczenie.  Wszelkie czynności związane z wbudowaniem i zagęszczeniem stabilizacji cementowej powinny zostać zakończone przed rozpoczęciem procesów wiązania cementu.

Nasza oferta stabilizacji cementowych obejmuje:

dokument odniesienia: PN-S-96012

klasy wytrzymałości: 1,5 MPa; 2,5 MPa; 5,0 MPa

uziarnienie: 0-16mm; 0-8mm; 0-2mm

wskaźnik mrozoodporności: ≥0,6 lub ≥0,7

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującej Państwa stabilizacji cementowej – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWE (PROPORCJONALNE I ILOŚCIOWE)

Podsypki cementowo – piaskowe są przeznaczone do wykonywania warstw wyrównujących w robotach brukarskich. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążeń z warstwy ścieralnej na podbudowę stanowiącą warstwę konstrukcyjną nawierzchni. Podsypki stosowane są przy układaniu:

- kostki brukowej

- płyt chodnikowych

- krawężników i obrzeży

- koryt odwadniających

Naszym klientom oferujemy dwa typy podsypek cementowo-piaskowych. Pierwszy typ to mieszanki z deklarowaną proporcją zmieszania objętościowego surowców np. 1:4 (co oznacza, że na jedną część cementu przypadają cztery części pisaku). Drugi typ to mieszanki z deklarowaną zawartością cementu np. P200 (co oznacza, że w jednym metrze sześciennym podsypki zawarte jest 200kg cementu)

Nasza oferta typowych podsypek cementowo-piaskowych obejmuje:

dokument odniesienia: brak

podsypki proporcjonalne: od 1:1 do 1:20

podsypki ilościowe: od P50 do P400

konsystencja: półsucha

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującej Państwa podsypki cementowo -piaskowej – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.