prostokąty1 Produkty

BETONY SPECJALNE


BETON KONTRAKTOROWY (PALE, SZCZELINY)

Mieszanki betonowe zaprojektowane z myślą o wykonywaniu głębokiego fundamentowania oraz elementów podwodnych. Ich podstawową cechą jest wysoka klasa konsystencji oraz niska lepkość przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej stabilność mieszanki co jest szczególnie istotne przy betonowaniu w zawiesinie stabilizującej (bentonitowej). Takie parametry uzyskuje się poprzez odpowiednią zawartość frakcji pylastych oraz spoiw hydraulicznych i właściwie dobrane domieszki. Stosowanie kruszyw otoczakowych poprawia reologię mieszanki oraz zapobiega jej klinowaniu co mogłoby utrudniać np. wsuwanie zbrojenia w palach wierconych. Mieszanka układa się i zagęszcza pod własnym ciężarem nie wymagając wibracji.

Typowe zastosowania:

- ściany szczelinowe

- pale wiercone

- iniekcje

- konstrukcje podwodne

Nasza oferta typowych betonów kontraktorowych obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C25/30 do C35/45

klasy konsystencji: od S4 do S5

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

wodoszczelność: od W8 do W12

głębokość penetracji wody pod ciśnieniem: do 30 mm, do 40 mm, do 50 mm 

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

ARCHITEKTONICZNY

Elementy konstrukcyjne,  których wyeksponowanie jest zamierzonym działaniem uwzględnionym na etapie projektowania budynków i budowli należy wykonywać ze specjalnych mieszanek betonowych. Uzyskanie wysokich walorów estetycznych wykończenia powierzchni (np. gładkie lico betonowe bez pęcherzy i przebarwień lub odciśnięta faktura specjalnej matrycy itp. itd.) wymaga dbałości na wszystkich etapach od projektowania betonu poprzez dobór deskowań, matryc, środków antyadhezyjnych aż do wbudowania i pielęgnacji betonu na budowie.

Przystępując do projektowania naszych betonów architektonicznych uwzględniamy wytyczne klienta w zakresie faktury, tekstury, porowatości i równomierności wybarwienia. Dobieramy właściwy stos okruchowy z czystych kruszyw i piasków kwarcowych. Odpowiednia zawartość spoiwa ułatwia uzyskanie idealnego odwzorowania kształtów, matryc czy płyt szalunkowych. Prawidłowo dobrane domieszki chemiczne mają za zadanie usunąć z mieszanki grube powietrze oraz zagwarantować wystarczająco długi czas obróbki betonu na budowie. Przed przystąpieniem do wykonania betonów architektonicznych zalecamy wykonanie elementu referencyjnego uwzględniającego wszystkie aspekty wykonania betonu na budowie.

Nasza oferta typowych betonów kontraktorowych obejmuje

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C30/37 do C40/50

klasy konsystencji: od S3 do S4; od SF1 do SF3

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

wodoszczelność: od W8 do W12

mrozoodporność: od F50 do F150 

nasiąkliwość: do 5,5%

Pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu– prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

SCC - beton samozagęszczalny

Skomplikowane kształty elementu żelbetowego, gęste zbrojenie lub trudny dostęp do szalunku mogą uniemożliwić stosowanie wibratorów wgłębnych lub przyczepnych w trakcie wbudowywania betonu na budowie. W takich wypadkach konieczne jest zastosowanie betonów samozagęszcalnych, w których szczelne wypełnienie szalunku i zagęszczenie realizowane jest poprzez właściwą reologię mieszanki betonowej bez użycia wibratorów.

Przystępując do projektowania naszych betonów samozagęszczalnych SCC uwzględniamy wytyczne klienta w zakresie konsystencji mieszanki oraz dodatkowe właściwości wyspecyfikowane w projekcie budowlanym. Dobieramy odpowiedni stos okruchowy uwzględniający rozmieszczenie zbrojenia w elemencie aby wyeliminować ryzyko zawieszania się kruszywa na prętach zbrojenia. Z pomocą umiejętnie dobranych spoiw (cementy i dodatki typu II) oraz modyfikacji domieszkami upłynniająco – uplastyczniającymi, uzyskujemy ciekłe mieszanki betonowe o odpowiedniej lepkości, odporne na segregację, odpowietrzające się pod własnym ciężarem i szczelnie wypełniające szalunek.

Nasza oferta betonów samozagęszczalnych SCC obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C30/37 do C50/60

klasy konsystencji: od SF1 do SF3

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

wodoszczelność: od W8 do W12

mrozoodporność: od F50 do F150 

nasiąkliwość: do 5,5%

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

ASCC - beton prawie samozagęszczalny

Skomplikowane kształty elementu żelbetowego, gęste zbrojenie lub trudny dostęp do szalunku mogą uniemożliwić stosowanie ciężkich wibratorów wgłębnych.  W takim przypadku wskazane jest zastosowanie mieszanek betonowych, które wymagają tylko lekkiej wibracji do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia. Może ona zostać zrealizowana np. poprzez umiejętne zastosowanie lekkich wibratorów przyczepnych lub wgłębnych.

Przystępując do projektowania naszych betonów prawiesamozagęszczalnych ASCC uwzględniamy wytyczne klienta w zakresie konsystencji mieszanki samozagęszczalnej oraz dodatkowe właściwości wyspecyfikowane w projekcie budowlanym. Dobieramy odpowiedni stos okruchowy uwzględniający rozmieszczenie zbrojenia w elemencie aby wyeliminować ryzyko zawieszania się kruszywa na prętach zbrojenia. Z pomocą umiejętnie dobranych spoiw (cementy i dodatki typu II) oraz modyfikacji domieszkami upłynniająco – uplastyczniającymi, uzyskujemy ciekłe mieszanki betonowe o odpowiedniej niskiej lepkości, odporne na segregację, łatwo odpowietrzające się i szczelnie wypełniające szalunek przy lekkiej wibracji.

Nasza oferta betonów prawiesamozagęszczalnych ASCC obejmuje:

Nasza oferta betonów prawie samozagęszczalnych ASCC obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C25/30 do C50/67

klasy konsystencji: od S4 do S5

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

wodoszczelność: od W8 do W12

mrozoodporność: od F50 do F150 

nasiąkliwość: do 5,5%

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

JAMISTY

Beton o porowatej / otwartej strukturze uzyskiwanej poprzez nieciągłe uziarnienie zastosowanego stosu okruchowego.  Jego podstawową cechą jest przepuszczalność dla wody i powietrza co wykorzystywane jest przy realizacji utwardzeń powierzchniowych parkingów i dróg dojazdowych pod lekki ruch kołowy. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala wyeliminować lub znacząco ograniczyć kosztowne roboty związane z instalacjami odwadniającymi niezbędnymi w przypadku dużych powierzchni utwardzonych. Innym zastosowaniem betonu jamistego jest wykorzystanie go jako podbudowy i warstwy drenażowej pod nawierzchnie trawiaste (naturalne i sztuczne) oraz nawierzchnie sportowe na kortach i bieżniach wykonywane z poliuretanów.

Oferowany przez nas beton jamisty składa się głównie z kruszywa grubego (bez piasku lub z niewielką jego domieszką), którego ziarna otoczone zaczynem cementowym ulegają związaniu tworząc porowatą strukturę. Umiejętny dobór domieszek chemicznych poprawia przyczepność zaczynu cementowego do kruszywa grubego, ograniczając ryzyko jego spływania i zatykania porów w betonie.

Nasza oferta typowych betonów jamistych obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości betonów: od C8/10 do C16/20

przepuszczalność wody: ≥ 80 litrów / minutę / m2

porowatość: od 15% do 30%

gęstość objętościowa: 1600 do 2000 kg/ m3

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

EKSPANSYWNY

Beton specjalny przeznaczony do zastosowań konstrukcyjnych i wypełniających. Efekt ekspansywności (zwiększenia objętości) betonu uzyskiwany jest przez wprowadzenie specjalnej domieszki, która w kontakcie z zaczynem cementowym powoduje wytworzenie mikropęcherzyków wodoru. W zależności od potrzeb wynikających ze specyficznego przeznaczenia mieszanki betonowej, możliwe jest uzyskanie różnego efektu – od ograniczenia naturalnego skurczu betonu aż do wzrostu objętości o kilka procent. Typowe zastosowania betonu ekspansywnego:

- podbijanie fundamentów, wymiana odcinkowa istniejących fundamentów pod ścianami fundamentowymi

- wykonywanie podlewek pod maszyny i konstrukcyjne precyzyjnie osadzane za pomocą śrub

- umonolitycznienie naprawianych konstrukcji żelbetowych, w których istnieje konieczność monolitycznego połączenia istniejących (wcześniej wykonanych) elementów

- uciąglenie konstrukcji wykonanej z elementów prefabrykowanych zmontowanych na placu budowy

- wypełnianie otworów w konstrukcjach związanych z wykonaniem przejściach instalacyjnych

- wypełnienie balastowe konstrukcji, zaślepianie infrastruktury podziemnej

- wypełnienie konstrukcji stalowych wykonanych z elementów o profilu zamkniętym w celu ochrony przed korozją 

Mieszanki ekspansywne są każdorazowo projektowane do specyficznych zastosowań z uwzględnieniem wymagań w zakresie sposobu wbudowania (pompowanie, rozładunek z kosza zasypowego), parametrów wytrzymałościowo – trwałościowych betonu stwardniałego oraz wielkości wypełnianych przestrzeni (np. konsystencja i dobór stosu okruchowego).

Nasza oferta betonów ekspansywnych obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C16/20 do C35/45

klasy konsystencji: od S3 do S5

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.