prostokąty1 Produkty

BETON DROGOWY - NAWIERZCHNIOWY


Beton przeznaczony do wykonywania nawierzchni betonowych narażonych na agresywne oddziaływanie czynników atmosferycznych, soli odladzających oraz ścierania spowodowanego ruchem pojazdów. Typowe dla nawierzchni drogowych jest również ich silne obciążenie punktowe od kół i osi jezdnych pojazdów, które stawia wysokie wymagania wytrzymałościowe dla tego typu betonów szczególnie w zakresie wytrzymałości na zginanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu.

Naszym klientom oferujemy mieszanki betonowe do wykonania nawierzchni drogowych z zastosowaniem specjalnych rozściełaczy, w technologii jedno i/lub dwuwarstwowej z warstwą jezdną z betonu z odkrytym kruszywem. Tego typu rozwiązania najczęściej stosowane są na drogach ekspresowych i autostradach. Uzupełnieniem technologicznym oferty są mieszanki betonowe przeznaczone do wykonywania nawierzchni jednowarstwowych w stałym szalunku układanych bezpośrednio z leja betonowozu i zagęszczanych wibratorami wgłębnymi oraz listwami wibracyjnymi. Tego typu nawierzchnie najczęściej wykonuje się na terenach przemysłowych (drogi wewnętrzne i place manewrowe) lub miejskich (zatoki autobusowe).

Niezależnie od sposobu wbudowania, projektując nasze betony nawierzchniowe uwzględniamy specjalne wymagania trwałościowe jak np.  mrozoodporność zwykła i w warunkach dostępu środków odladzających, odporność na wnikanie benzyn i olejów oraz wytrzymałość na ściskanie, zginanie czy rozciąganie przy rozłupywaniu. Do produkcji tego typu betonów najczęściej stosujemy cementy niskoalkaliczne o wysokiej odporności na siarczany oraz mrozoodporne i trudnościeralne kruszywa ze skał magmowych lub metamorficznych w tym grysy granitowe, bazaltowe, granodiorytowe, amfibolitowe, gnejs lub gabro.  Równie ważnym elementem są prawidłowo dobrane domieszki uplastyczniająco – upłynniające odpowiadające za niski wskaźnik wodno – cementowy oraz domieszki napowietrzające, których zadaniem jest wprowadzenie mikro porów przecinających sieć kapilar w stwardniałym betonie dla podniesienia mrozoodporności betonu.

Nasza oferta betonów nawierzchniowych obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości:od C25/30 do C50/60

wytrzymałość na zginanie: od 4,0 do 5,5 MPa

wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: od 3,0 do 4,0 MPa

klasy konsystencji: od S1 do S4

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

mrozoodporność w soli: od FT0 do FT2

mrozoodporność: od F100 do F250 

nasiąkliwość: do 5%

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.