prostokąty1 Produkty

BETON ZWYKŁY


Mieszanki betonowe przeznaczone do wznoszenia budynków i budowli, dla których w projekcie budowlanym wyspecyfikowano tylko klasę wytrzymałości na ściskanie, klasę konsystencji i podstawowe klasy ekspozycji najczęściej związane z karbonatyzacją. Wyróżniamy dwie kategorie betonu zwykłego:


BETON DO ZASTOSOWAŃ KONSTRUKCYJNYCH

Mieszanki betonowe przeznaczone do wykonywania elementów konstrukcyjnych w tym fundamentów (poza masywnymi); ścian, słupów, belek i stropów. To ekonomiczny materiał budowlany pozwalający na szybkie tempo wznoszenia konstrukcji. Szeroka gama oferowanych betonów konstrukcyjnych produkowana jest w oparciu o sprawdzone receptury dostosowane do warunków atmosferycznych oraz indywidualnych potrzeb klienta. Jakość naszych betonów konstrukcyjnych jest nieustannie monitorowana w ramach zakładowej kontroli produkcji.
 

BETON DO ZASTOSOWAŃ NIEKONSTRUKCYJNYCH (PODKŁADOWY)

Mieszanka betonowa przeznaczona do wykonania warstw wyrównujących podłoże gruntowe pod posadzki, nawierzchnie lub posadowienie fundamentów i innych konstrukcji na gruncie. Beton podkładowy ma za zadanie zabezpieczenie zbrojenia konstrukcji przed zabrudzeniem gruntem z wykopu, ułożenie warstw odcinających lub poślizgowych.

 

Nasza oferta typowych betonów zwykłych obejmuje

dokument odniesienia:   PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości betonów do zastosowań niekonstrukcyjnych: od C8/10 do C12/15

klasy wytrzymałości betonów do zastosowań konstrukcyjnych:od C20/25 do C50/60

klasy konsystencji: od S1 do S4

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

pozostałe wymagania:  zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.