×

Infolinia 518 518 518

tel.: 22 755 54 40
email: budokrusz@budokrusz.pl

Studnie szczelne PRECISE®

Studzienki kanalizacyjne PRECISE® produkujemy w 5 średnicach: DN1000, DN1200, DN1500, DN2000 i DN2500. Studzienki spełniają wymagania normy PN EN 1917 (zgodnie z aktualnymi deklaracjami zgodności) lub Aprobaty Technicznej. Każda studzienka składa się z monolitycznej dennicy, kręgów przelotowych oraz zwężki betonowej lub płyty pokrywowej. Elementy studzienki łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych.

PRECISE® DN 1000

PRECISE®DN 1200

PRECISE®DN 1500

PRECISE®DN 2000

PRECISE®DN 2500

Elementy

A) Pierścienie Wyrównujące

Pierścienie wyrównujące służą do regulowania wysokości studzienki do poziomu jezdni lub terenu. Sprzedajemy pierścienie w trzech wysokościach: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

B) Zwężka

Najczęściej stosowanym elementem zwieńczającym studzienkę jest zwężka betonowa. Na zwężce możemy bezpośrednio zainstalować właz żeliwny lub pierścień wyrównujący. Zwężka może być posadowiona bezpośrednio na dennicy lub na kręgach przelotowych. Studzienka zwieńczona zwężką może być posadowiona w pasie ruchu drogowego. W zwężkach montowane są standardowo stopnie 330 mm.

C) Płyty pokrywowe

Alternatywnym elementem zwieńczającym studzienkę jest płyta pokrywowa. Produkujemy płyty pokrywowe z otworem 625 mm pod właz oraz płyty pokrywowe pełne. Płytą pokrywową 120 kN może być zwieńczona studzienka posadowiona w pasie zieleni, zaś płytą 300 kN studzienka posadowiona w pasie ruchu drogowego.

D) Kręgi

Kręgi betonowe służą do budowania komory roboczej studzienki. Występuje pięć wysokości kręgów: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm i 1500 mm. W kręgach montowane są standardowo stopnie 330 mm.

E) Dennice

Najważniejszym elementem studzienki jest jej podstawa (dennica). Dennica jest monolitycznym elementem produkowanym w różnych wysokościach w zależności od średnicy. Zgodnie z zmówieniem klienta montujemy przejścia szczelne pod wszystkie rodzaje rur oraz profilujemy kinety betonowe.

Kręgi betonowe - żelbetowe

Przeznaczenie

Zamierzonym zastosowaniem studzienki jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Studzienki mogą być posadowione w obszarach ruchu kołowego i/lub pieszego.

Dopuszczalna głębokość posadawiania studzienek

DN1000 – do 9 m od rzędnej terenu,
DN1200 – do 9 m od rzędnej terenu,
DN1500 – do 6 m od rzędnej terenu,
DN2000 – do 6 m od rzędnej terenu,
DN2500 – do 6 m od rzędnej terenu

W przypadku posadowienia studzienki na głębokości powyżej 6 m wymagane jest przeprowadzenie indywidualnych (dodatkowych) obliczeń konstrukcyjnych. BUDOKRUSZ® uzyskał pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa na posadawianie studzienek PRECISE® na obszarach szkód górniczych.

Montaż Poduktu

Dennica studzienki powinna być posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym podłożu zgodnie z zaleceniami projektowymi. Przed rozpoczęciem montażu studzienki dennicę należy wypoziomować. Następnie należy naciągnąć uszczelkę i posmarować ją środkiem smarującym. Przed nałożeniem z góry następnego elementu należy dokładnie oczyścić jego dolny zamek oraz posmarować środkiem smarującym. Podczas nakładania kolejnego elementu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby element był nakładany w poziomie. Brak poziomu powoduje podwinięcie się uszczelki na zamku, a w późniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi elementami studzienki należy postępować jak wyżej. Zaleca się transportowanie oraz montaż elementów studzienki za pomocą specjalistycznych chwytaków trójramiennych.