×

Infolinia 518 518 518

tel.: 22 755 54 40
email: budokrusz@budokrusz.pl

Osadnik deszczowy
DN500

Osadnik deszczowy jest produkowany o średnicy wewnętrznej 500 mm. Składa się z dwóch elementów: elementu dennego i pierścienia odciążającego. Zastosowanie jednego wysokiego elementu dennego pozwala przyspieszyć montaż oraz zagwarantować dużą szczelność osadnika. Osadnik deszczowy można posadowić w pasie ruchu drogowego. Wzór przemysłowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym. Osadnik deszczowy produkujemy w oparciu o Aprobatę Techniczną IBDiM w Warszawie. Pozytywna opinia GIG do stosowania na terenach szkód górniczych.

Osadnik deszczowy (1)

Osadnik żelbetowy bez pierścienia odciążającego.
Kształtka osadnika – wzór przemysłowy Nr 15684 zastrzeżony
w Urzędzie Patentowym RP”

Osadnik deszczowy (2)

Osadnik betonowy z pierścieniem odciążającym.
Pierścień odciążający – wzór przemysłowy Nr 15683 zastrzeżony
w Urzędzie Patentowym RP”

osadniki deszczowe

LISTA DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW

osadniki deszczowe wymiary

osadniki deszczowe wymiary

Właściwości

 • Beton
  • beton C35/45
  • wodoszczelność W8
  • nasiąkliwość ≤5%
 • Tolerancje wymiarowe:
  • wysokość (h) -1,5% do 2%
  • średnica wewnętrzna (DN wew.) ± 5 mm
  • średnica zewnętrzna (DN zew.) ± 5 mm
  • grubość ścianki (g) ± 5 mm