Pewność najwyższej jakości Budokrusz®

Produkcja mieszanki betonowej odbywa się pod pełną kontrolą Centralnego Laboratorium Betonu i Kruszyw Budokrusz S.A. Składniki stosowane do produkcji mieszanki betonowej sprawdzane są przez laboratorium w trakcie dostawy, w czasie magazynowania i w fazie produkcji. Z gotowej mieszanki betonowej laboratorium pobiera próbki i przeprowadza dalsze badanie w zależności od rodzaju betonu: pomiar konsystencji, gęstości, temperatury itd. W dalszym etapie: badanie wytrzymałości, wodoszczelności, mrozoodporności itd., oraz wydaje sprawozdanie. Wszelkie zmiany składu recept stosowanych do produkcji mieszanki betonowej przeprowadzone są tylko za zgodą laboratorium.

wysoka jakość

Dążąc do największego zadowolenia klientów i utrzymania na wysokim poziomie jakości oferowanych produktów i usług wdrożyliśmy w 2002 roku

System Zarządzania Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

Od 2013 roku mamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakość i Środowisko PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005

beton towarowy

Oferujemy

 • Betony zwykłe towarowe

  od C8/10 do C50/60v

 • Betony specjalne

  WĘZŁY BETONIARSKIE przystosowane są do produkcji mieszanek na różnego rodzaju kruszywach. Ze względu na liczbę posiadanych silosów cementowych, zasieków kruszyw i pomp dodatków chemicznych, zmiana rodzaju mieszanki betonowej na specjalną nie powoduje zakłócenia normalnego toku produkcji. Przy produkcji wymagającej zmiany wszystkich kruszyw na inne niż aktualnie stosowane występuje możliwość przestawienia jednego węzła na to specyficzne zamówienie.

 • Betony posadzkowe
 • Betony drogowe i mostowe

  z zastosowaniem grysów bazaltowych i granitowych dla budownictwa komunikacyjnego.

 • Betony lekkie

  keramzytobetony

 • Zaprawy murarskie

  od M-5 do M-20

 • Szlichty

  od M-7 do M-20

 • Stabilizacje
 • Stabilizacje specjalne